Makroevoluce

Rozdíl mezi mikroevolucí a makroevolucí
Mikroevoluce probíhá v malém měřítku (v rámci jedné populace), zatímco makroevoluce se děje v měřítku, které přesahuje hranice jednoho druhu. Navzdory...