Ligázy

Rozdíl mezi lyázami a ligázami
Lyázy katalyzují odstranění skupin z jejich substrátu jinými mechanismy než hydrolýzou a zanechávají dvojnou vazbu. Zatímco ligázy katalyzují vzájemné...
příklady lyáz a ligáz
Poznámka: Příklady lyáz: Při glykolýze lyázy z glyceraldehyd-3-fosfátu a dihydroxyacetonfosfátu (DHAP) z fruktózy 1,6-bisfosfátu. Příklad ligáz: DNA l...
rozlišovat mezi ligázami a lyázami třídy 11
Lyázy katalyzují odstranění skupin z jejich substrátu jinými mechanismy než hydrolýzou a zanechávají dvojnou vazbu. Zatímco ligázy katalyzují vzájemné...