Vůdce

Rozdíl mezi vůdcem a manažerem
Hlavní rozdíl mezi vedoucími a manažery spočívá v tom, že vedoucí mají lidi, kteří je sledují, zatímco manažeři mají lidi, kteří pro ně pracují. Úspěš...