Jazyky

Jaké jsou indické jazyky
Kolik je 22 jazyků v Indii?Jaké jsou 23 úředních jazyků Indie?Jaké jsou nejlepší 3 jazyky používané v Indii?Kolik je tam indických jazyků?Který jazyk ...
Lingvista vs. Polyglot
Lingvista je osoba, která studovala nebo se zajímá o jazykovou vědu. Polyglot je osoba, která umí mluvit, číst nebo psát v několika jazycích. Moderní ...
v Indii mluví mnoho různých jazyků
Indická ústava uznává 22 úředních jazyků: bengálštinu, hindštinu, maithilštinu, nepálštinu, sanskrt, tamilštinu, urdštinu, asámštinu, dogy, kannadštin...
Rozdíl mezi hebrejštinou a židem
V některých moderních jazycích, včetně arménských, řeckých, italských, rumunských a mnoha slovanských jazyků, je název Židům (s jazykovými variacemi) ...