Mléčný

Rozdíl mezi kyselinou mléčnou a alkoholovým kvašením
Fermentace kyselinou mléčnou produkuje molekuly kyseliny mléčné z pyruvátu, zatímco alkoholová fermentace produkuje ethanol a oxid uhličitý z pyruvátu...
Rozdíl mezi laktátem a kyselinou mléčnou
Technický rozdíl mezi laktátem a kyselinou mléčnou je chemický. Laktát je kyselina mléčná, chybí mu jeden proton. Aby byla látka kyselinou, musí být s...
Rozdíl mezi alkoholem a fermentací kyseliny mléčné
Alkoholová fermentace probíhá v mikroorganismech, jako jsou kvasinky, a přeměňuje glukózu na energii, která se uvolňuje jako oxid uhličitý. ... Kvašen...