Nepravidelný

Co jsou nepravidelná slovesa
Co je nepravidelné sloveso s příkladem?Co jsou nepravidelná slovesa v angličtině?Co je 20 nepravidelných sloves?Jaké jsou příklady nepravidelných slov...
Rozdíl mezi běžnými a nepravidelnými slovesy
Pravidelné sloveso je jakékoli sloveso, jehož konjugace se řídí typickým vzorem nebo jedním z typických vzorů jazyka, ke kterému patří. Sloveso, jehož...
pravidelná a nepravidelná slovesa
Anglické sloveso může být pravidelné nebo nepravidelné. Pravidelná slovesa tvoří své minulé a minulé příčestné tvary přidáním –ed. Příklady jsou uvede...
cvičení nepravidelných sloves
Jak cvičíte nepravidelná slovesa?Co je 20 nepravidelných sloves?Co je příklad nepravidelného slovesa?Jak poznám, zda je sloveso pravidelné nebo neprav...
seznam nepravidelných sloves
Seznam nepravidelných slovesSlovesoMinulý časPříčestí minulésensnil, snilsnil, snilnapít sepilopilýříditřídilřízenýjístjedlisnědenýCo je 20 nepravidel...
tabulka nepravidelných sloves
Co je 20 nepravidelných sloves?Kolik nepravidelných sloves je v angličtině?Co je nepravidelné sloveso a příklady?Která jsou nepravidelná slovesa?Co je...
kolik nepravidelných sloves v angličtině
V angličtině existuje asi 200 nepravidelných sloves. Můžeme je rozdělit na čtyři typy: Slovesa, která mají stejný základní tvar, minulé jednoduché a m...
seznam pravidelných a nepravidelných sloves
V této lekci se naučíte seznam pravidelných a nepravidelných sloves v angličtině....Nepravidelná slovesabýt Byl byli byl.medvěd - porod - narozený (e)...
efektivní způsoby výuky pravidelných a nepravidelných sloves
Jak se učíte pravidelná a nepravidelná slovesa?Jak učíte nepravidelná slovesa?Co je 20 nepravidelných sloves?Co je pět nepravidelných sloves?Jak pozná...