Inventář - Strana 2

Rozdíl mezi Perpetual a Periodic
Rozdíl mezi systémy periodického a trvalého inventáře. ... Periodický systém se spoléhá na občasné fyzické spočítání zásob, aby určil konečnou bilanci...
Rozdíl mezi zásobami a zásobami
Skladové položky jsou zboží, které prodáváte zákazníkům. Inventář zahrnuje produkty, které prodáváte, a také materiály a vybavení potřebné k jejich vý...
Zásoby podle IFRS
Co je definice zásob podle IFRS?Jaké metody výpočtu zásob jsou podle IFRS povoleny?Používají IFRS LIFO nebo FIFO?Jak účtujete inventář?Proč se inventá...