Intranzitivní

Co jsou nepřechodná slovesa
Co je příklad nepřechodného slovesa?Co jsou nepřechodná slovesa v angličtině?Co je nepřechodné sloveso ve větě?Jaké jsou příklady přechodných a nepřec...