Přerušit - Strana 2

Jaký je rozdíl mezi přerušením a dotazováním
Přerušení je hardwarový mechanismus, protože CPU má drátovou linku s požadavkem na přerušení, která signalizuje, že došlo k přerušení. Na druhé straně...
Jaký je rozdíl mezi signálem a přerušením
Rozdíl mezi signálem a přerušením spočívá v tom, že signál je událost, která je spuštěna CPU nebo softwarem, který běží na CPU, zatímco přerušení je u...
Rozdíl mezi Interrupt a Trap
Hlavní rozdíl mezi trapem a přerušením spočívá v tom, že trap je spuštěn uživatelským programem k vyvolání funkčnosti OS, zatímco přerušení je spuštěn...