Inflace - Strana 2

Rozdíl mezi vyjednávací mezerou a inflací
Otevírá se pozitivní rozdíl mezi vyjednáváním a mzdy a ceny porostou. Firmy zvyšují mzdy v reakci na pokles nezaměstnanosti. Cenová hladina stoupá, pr...
Rozdíl mezi životními náklady a inflací
Životní náklady se vztahují k nákladům spojeným s udržováním určitého životního stylu, který se liší podle míst, osob a dokonce i měst. Na druhé stran...
Rozdíl mezi inflací na vyžádání a nafouknutím nákladů
Inflace vyvolaná poptávkou vzniká, když agregátní poptávka roste rychleji než agregátní nabídka. Inflace tlačená na náklady je výsledkem zvýšení ceny ...
Rozdíl mezi CPI a PCE
CPI měří změnu hotových výdajů všech městských domácností a index PCE měří změnu zboží a služeb spotřebovaných všemi domácnostmi a neziskovými institu...
rozdíl mezi inflací a depresí
K inflaci dochází, když ceny zboží a služeb rostou, zatímco k deflaci dochází, když tyto ceny klesají. Rovnováha mezi těmito dvěma ekonomickými podmín...