Import

Rozdíl mezi importem a exportem
Export znamená prodej zboží a služeb vyrobených v domovské zemi na jiné trhy. Dovozy jsou odvozeny od pojmového významu, pokud jde o dovoz zboží a slu...