Implicitní

Rozdíl mezi explicitními náklady a implicitními náklady
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy nákladů spočívá v tom, že implicitní náklady jsou náklady příležitosti, zatímco explicitní náklady jsou náklady h...
implicitní příklady nákladů
Příklady implicitních nákladů zahrnují ztrátu úrokových výnosů z fondů a odpisy strojů pro kapitálový projekt. Mohou to být také nehmotné náklady, kte...
z čehož je implicitní cena
Jaký je příklad implicitních nákladů?Které z následujících jsou implicitní náklady?Která z následujících není implicitní cena?Což by znamenalo implici...
což by pro firmu znamenalo implicitní náklady
Což by pro společnost znamenalo implicitní náklady *?Který z následujících příkladů implicitních nákladů?Jak zjistíte implicitní náklady?Je amortizace...
Rozdíl mezi implicitním a explicitním
Když mluvíme o psaní, „explicitní“ znamená něco, co je uvedeno jasně, zatímco „implicitní“ odkazuje na něco, co je naznačeno a není uvedeno přímo. Zač...
Rozdíl mezi implicitními náklady a explicitními náklady
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma typy nákladů spočívá v tom, že implicitní náklady jsou náklady příležitosti, zatímco explicitní náklady jsou náklady h...