Hydroxid

Rozdíl mezi hydroxidem sodným a hydroxidem draselným
Je snadné si je zmást. Z hydroxidu sodného se vyrábí barové mýdlo. Vytváří pevné, neprůhledné mýdlo. Hydroxid draselný vytváří tekuté mýdlo, které je ...
Rozdíl mezi hydroxidem draselným a hydroxidem sodným
Hydroxid draselný je o něco menší než hydroxid sodný, což znamená, že prochází molekulami oleje rychleji než hydroxid sodný. Díky tomu je hydroxid dra...
Rozdíl mezi hydroxidem sodným a hydroxidem hlinitým
Hydroxid sodný i hydroxid hlinitý jsou iontové sloučeniny sestávající z kovových kationtů a hydroxidových aniontů. Hlavní rozdíl mezi hydroxidem sodný...
hydroxid hlinitý hydroxid sodný
Hydroxid hlinitý je amfoterní. ... Se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou se vytvoří bezbarvý roztok chloridu hlinitého. Hydroxid hlinitý má ale svou p...
vzorec hydroxidu sodného
Na co se používá roztok hydroxidu sodného?Jaký je vzorec NaOH?Je hydroxid sodný bezpečný?Proč se NaOH nazývá žíravina?Kde se nachází hydroxid sodný?Je...