Hexokináza

Rozdíl mezi hexokinázou a glukokinázou
Hlavní rozdíl mezi hexokinázou a glukokinázou je v tom, že hexokináza je enzym přítomný ve všech buňkách, zatímco glukokináza je enzym přítomný pouze ...