Zajištění

Rozdíl mezi zajišťováním a spekulacemi
Spekulace zahrnují pokus o zisk ze změny ceny cenného papíru, zatímco zajišťovací pokusy o snížení rizika nebo volatility spojené se změnou ceny cenné...
Rozdíl mezi zajišťováním a deriváty
Zajištění je formou investice na ochranu jiné investice, zatímco deriváty mají formu smluv nebo dohod mezi dvěma stranami.Zajišťuje derivátový produkt...
Rozdíl mezi arbitráží a zajišťováním
Zajištění v zásadě zahrnuje použití více než jedné souběžné sázky v opačných směrech ve snaze omezit riziko vážné investiční ztráty. Mezitím je arbitr...