Geometrie

Rozdíl mezi geometrií elektronových párů a molekulární geometrií
Re: Rozdíl mezi molekulární a elektronovou geometrií? Elektronová geometrie popisuje uspořádání elektronových skupin. Molekulární geometrie popisuje u...
Rozdíl mezi geometrií a trigonometrií
Trigonometrie je studium vlastností trojúhelníků, zejména pravoúhlých. Geometrie je ale studium vlastností všech geometrických obrazců.Je trigonometri...
Rozdíl mezi elektronovou geometrií a molekulární geometrií
Elektronová geometrie popisuje uspořádání elektronových skupin. Molekulární geometrie popisuje uspořádání atomů, s výjimkou osamělých párů. Například ...