Galaktóza

Rozdíl mezi glukózou a galaktózou
Oba téměř vypadají stejně. V lineární formě (Fischerova projekce) je jediný rozdíl: U glukózy je hydroxylová skupina na 4th uhlík je na pravé straně m...
rozdíl mezi galaktózou a laktózou
Galaktóza je cukr, který se v potravinách nachází samostatně, ale obvykle se vyskytuje jako součást jiného cukru, který se nazývá laktóza. Laktóza, cu...