Zahraniční, cizí

Rozdíl mezi FDI a FII
PZI jsou investice, které mateřská společnost realizuje v zahraničí. Naopak, FII je investice uskutečněná investorem na trzích cizího národa. ... Zatí...
zahraniční investice
Zahraniční investice znamenají investice zahraničních investorů do domácích společností a aktiv jiné země. Velké nadnárodní korporace budou hledat nov...
výhody zahraničního kapitálu
Existuje mnoho způsobů, jak PZI zvýhodňují přijímající zemi:Zvýšená zaměstnanost a hospodářský růst. ... Vývoj lidských zdrojů. ... 3. Vývoj zaostalýc...
čistá zahraniční investice
Čistá zahraniční investice se rovná částce, kterou cizinci investují v USA (jejich nákup aktiv zde) minus částka, kterou obyvatelé USA investují v zah...
fdi indie
Jaké jsou společnosti PZI v Indii?Jak fungují přímé zahraniční investice v Indii?Co je FDI limit Indie?Který sektor má nejvyšší PZI v Indii?Kdo je 5 n...
zahraniční kvalifikované dividendy
Zahraniční (zámořské) dividendy jsou „kvalifikovanými“ dividendami podle daňových zákonů Spojených států, podle IRS, pokud jsou splněny následující po...
PZI vs. FPI
Pojďme si vyjasnit tyto rozdíly definováním FDI vs FPI. PZI znamená, že zahraniční investoři přímo investují do produktivních aktiv jiného národa. Na ...
Rozdíl mezi zahraničním obchodem a zahraničními investicemi
Zahraniční obchod zahrnuje obchod se zbožím, službami a kapitálem mezi dvěma zeměmi světa. Zahraniční investicí se rozumí investice uskutečněná ve spo...
Rozdíl mezi zahraniční politikou a domácí politikou
Vnitrostátní politika jsou správní rozhodnutí, která přímo souvisejí se všemi problémy a činnostmi v rámci hranic státu. Liší se od zahraniční politik...