Uzavření

Soudní uzavření vs. mimosoudní uzavření
Soudní uzavření trhu v zásadě znamená, že věřitel se obrátí na soud s žádostí o rozhodnutí o uzavření trhu ve vašem domě, zatímco mimosoudní uzavření ...
Rozdíl mezi uzavřením trhu a prodejní silou
Vlastnosti procesu uzavření trhu V procesu uzavření trhu může věřitel převzít vlastnické právo k nemovitosti. To se liší od Power of Sale, kde má věři...