Poznámka pod čarou

Rozdíl mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou
Poznámky pod čarou se objevují ve spodní části příslušné stránky. Vysvětlivky se objevují v seznamu na konci textu, těsně před bibliografií.Jaký je ro...