Nalézt

Rozdíl mezi BFS a DFS
Jaký je rozdíl mezi BFS a DFS?Co je to například BFS a DFS?Kdy bychom měli použít DFS a BFS?Jaký je rozdíl mezi BFS a nejlepším prvním vyhledáváním?Pr...
jak najít zachycení
Hledání průsečíků x a průsečíků yAbychom určili průnik x, nastavíme y na nulu a vyřešíme pro x. Podobně pro určení průsečíku y nastavíme x rovné nule ...
Jaký je rozdíl mezi BFS a DFS
BFS, zkratka pro Breadth First Search. DFS, zkratka pro Depth First Search. BFS používá k vyhledání nejkratší cesty frontu. DFS používá Stack k naleze...