Zemědělství

Rozdíl mezi intenzivním a extenzivním zemědělstvím
Intenzivní zemědělství označuje zemědělský systém, ve kterém je ve srovnání s rozlohou půdy využíváno vysoké množství práce a kapitálu. Extensive Farm...
příklady intenzivního a rozsáhlého zemědělství
Jaký je příklad extenzivního zemědělství?Co je extenzivní zemědělství a intenzivní?Jaký je příklad extenzivního obživového zemědělství?Je zemědělství ...
rozdíl mezi intenzivním soběstačným zemědělstvím a extenzivním komerčním zemědělstvím
V intenzivním soběstačném zemědělství zemědělci produkují pro vlastní spotřebu, zatímco v komerčním zemědělství je produkce hlavně pro trh. ... V inte...
Rozdíl mezi indickým farmářem a americkým farmářem
Indický zemědělec nemá mnoho půdy, zatímco průměrná velikost farmy v USA je asi 250 hektarů. Indický farmář žije ve svém domě, ale americký farmář žij...
Rozdíl mezi obživou a komerčním chováním
Existenční a komerční zemědělství jsou dva typy zemědělských postupů. Živobytí pro zemědělství je zajištěno farmářem, aby přežil sám sebe a osobu na n...
Rozdíl mezi zemědělstvím a zemědělstvím
Odpověď Expert ověřen Rozdíl mezi zemědělstvím a zemědělstvím je jasný, zemědělství se týká pěstování rostlin a plodin a je také součástí zemědělství,...