Osvobození

Rozdíl mezi odpočtem a osvobozením
Daňový odpočet - odpočty se vztahují na váš hrubý celkový příjem. Osvobození od daně - skládá se z položek, které nepodléhají dani. Odpočet daně - odp...
Rozdíl mezi osvobozením a odpočtem
Osvobození od daně - Osvobození se uplatňuje u každé hlavy příjmů, aby se získala zdanitelná částka u této hlavy. Daňový odpočet - odpočty se vztahují...