Evoluční

Jak kladogram odhaluje evoluční vztahy
Základní informace: Cladogram je diagram, který ukazuje evoluční vztahy mezi skupinami. Je založen na fylogenezi, což je studium evolučních vztahů. .....