Důkaz

Jak biogeografie fosilií podporuje evoluční teorii
Biogeografie, studie geografického rozložení organismů, poskytuje informace o tom, jak a kdy se druhy mohly vyvinout. Fosílie poskytují důkazy o dlouh...
Rozdíl mezi důkazy a důkazy
Důkaz vyžaduje důkazy, ale ne všechny důkazy představují důkaz. Důkaz je skutečnost, která ukazuje, že něco má být skutečné nebo pravdivé. Důkazy jsou...