Leptání

Rozdíl mezi suchým a mokrým leptáním
Suché a mokré leptání jsou dva hlavní typy procesu leptání. Tyto procesy jsou užitečné pro odstraňování povrchových materiálů a vytváření vzorů na pov...
anizotropní leptání
Co je to anizotropní leptání?Co je izotropní a anizotropní leptání?Je suché leptání anizotropní?Jaké jsou typy leptání?K čemu se používá leptání plazm...
plazmové leptání
Plazmové leptání je forma plazmového zpracování používaná k výrobě integrovaných obvodů. Zahrnuje vysokorychlostní proud doutnavého výboje (plazma) vh...
izotropní suché leptání
Je suché leptání izotropní?Co je izotropní a anizotropní leptání?Co je to anizotropní leptání?Jaké jsou typy suchého leptání?Jaký je rozdíl mezi leptá...
izotropní a anizotropní leptání
Rozdíly mezi izotropním a anizotropním leptáním souvisí s tvarem, který vyřezávají pod leptanou maskou. Anizotropní leptání je, když je plazmový lept ...
co je leptání v polovodičovém procesu
Při výrobě polovodičových součástek se leptáním rozumí jakákoli technologie, která selektivně odstraní materiál z tenkého filmu na podkladu (s nebo be...
typy leptání
Obecně existují dvě třídy procesů leptání:Mokré leptání, při kterém je materiál ponořen do chemického roztoku.Suché leptání, kde je materiál rozprašov...
výhody leptání suchou plazmou před mokrým chemickým leptáním
Mezi výhody suchého leptání patří jeho schopnost automatizace, snížená spotřeba materiálu, schopnost používat různé leptané plyny s velmi odlišným nas...
lept ve vlsi
Co je leptání ve VLSI?Co je lept a jeho typy?Co se rozumí procesem leptání?Co je účelem leptání?Jak ovládáte lept?Co je to proces leptání plazmou?Jaké...