Estar

Estar vs. Ser
,Так, глагол Ser употребляется, когда мы говорим о постоянных характеристиках объектов или человека ... Глагол Estar употребляется, когда мы говорим о...
Rozdíl mezi Serem a Estarem
Ser se používá jednoduchým způsobem, aby se mluvilo o tom, CO něco je (permanentní stav). Popsat vlastnosti, které jsou podstatnou součástí věci, o kt...
Rozdíl mezi Estarem a Ser
Španělské sloveso ser se obvykle používá k popisu vlastností, které jsou trvalé. Na druhou stranu se estar používá k označení dočasných stavů. Když pr...
Rozdíl mezi Estoy, Soy, Estar a Ser
Estoy je první osobou slovesa estar, které je nepravidelné. Estoy by znamenal „já jsem“. Sója je první osoba slovesa ser, která je také nepravidelná. ...