Endocytóza

Rozdíl mezi endocytózou a fagocytózou
Endocytóza přijímá do buňky částice, které jsou příliš velké na to, aby pasivně procházely buněčnou membránou. Fagocytóza je příjem velkých potravinov...
Rozdíl mezi endocytózou a exocytózou
Endocytóza je proces zachycení látky nebo částice zvenčí buňky tím, že ji pohltí buněčnou membránou a přivede do buňky. Exocytóza popisuje proces váčk...
endocytóza a fagocytóza se týkají stejného procesu
Endocytóza a fagocytóza se týkají stejného procesu. Vysvětlení: Endocytóza je proces, při kterém buňka pohlcuje receptory buněčného povrchu vázané lig...
rozdíl mezi fagocytózou a exocytózou
Fagocytóza je hromadný příjem tuhého materiálu, kde jako pinocytóza je hromadný příjem tekutého materiálu a oba jsou endocytóza. Exocytóza znamená opa...
rozdíl mezi endocytózou a pinocytózou
Zatímco fagocytóza zahrnuje požití pevného materiálu, pinocytóza je požití okolní tekutiny (tekutin). Tento typ endocytózy umožňuje buňce pohltit rozp...
Jaký je rozdíl mezi pinocytózou a endocytózou zprostředkovanou receptory
Jaký je rozdíl mezi pinocytózou a endocytózou zprostředkovanou receptorem? Pinocytóza je neselektivní. Receptor zprostředkovaný reaguje pouze na konkr...
Rozdíl mezi exocytózou a endocytózou
Endocytóza je proces zachycení látky nebo částice zvenčí buňky tím, že ji pohltí buněčnou membránou a přivede do buňky. Exocytóza popisuje proces váčk...
Rozdíl mezi endocytózou a endoreduplikací
Klíčovým rozdílem mezi endocytózou a endoreduplikací je, že endocytóza se týká buněčného procesu přeměny látek do živých buněk invaginací buněčné memb...
Rozdíl mezi endocytózou a endocytózou zprostředkovanou receptory
Endocytóza se skládá z fagocytózy, pinocytózy a endocytózy zprostředkované receptorem. Endocytóza přijímá do buňky částice, které jsou příliš velké na...