Emocionální

Rozdíl mezi duševním a emocionálním zdravím
Součástí duševního zdraví je to, jak dobře vaše mysl zpracovává a chápe informace a zkušenosti. Naproti tomu emocionální zdraví zahrnuje vaši schopnos...
emocionální reakce
V roce 1972 psycholog Paul Eckman navrhl, že v lidských kulturách existuje šest základních emocí, které jsou univerzální: strach, znechucení, hněv, př...
Rozdíl mezi duševním zdravím a emocionálním zdravím
Součástí duševního zdraví je to, jak dobře vaše mysl zpracovává a chápe informace a zkušenosti. Naproti tomu emocionální zdraví zahrnuje vaši schopnos...
Rozdíl mezi psychickým a emocionálním zneužíváním
Mnoho taktik psychického týrání se také klasifikuje jako emoční týrání a naopak. Rozlišujícím faktorem mezi nimi je silnější účinek psychického týrání...
Rozdíl mezi duchovním a emocionálním
Duchovní wellness uznává naše hledání hlubšího smyslu života a projevuje se, když se naše činy stanou více v souladu s naší vírou a hodnotami. Emoční ...
rozdíl mezi emocemi a emoční inteligencí
Emoční vs. emoční inteligence zahrnuje nejen pochopení toho, jak emoce v dané situaci fungují, ale také schopnost zvládat situaci tak, aby bylo dosaže...
Proč je emoční inteligence důležitá
Emoční inteligence vám umožňuje pochopit a zvládnout své emoce, abyste se mohli sami motivovat a vytvářet pozitivní sociální interakce; je to první kr...