Elektrofil

Rozdíl mezi nukleofilní a elektrofilní substituční reakcí
Hlavní rozdíl mezi nukleofilní a elektrofilní substituční reakcí spočívá v tom, že nukleofilní substituční reakce zahrnuje vytěsnění odstupující skupi...