Elektrolyty

Rozdíl mezi elektrolyty a žádnými elektrolyty
Elektrolyty jsou soli nebo molekuly, které zcela ionizují v roztoku. Výsledkem je, že roztoky elektrolytů snadno vedou elektřinu. Žádné elektrolyty se...
chemie elektrolytů a neelektrolytů
Elektrolyty jsou soli nebo molekuly, které zcela ionizují v roztoku. Výsledkem je, že roztoky elektrolytů snadno vedou elektřinu. Žádné elektrolyty se...
Rozdíl mezi skutečným a potenciálním elektrolytem
Pravé elektrolyty jsou látkou, která se může úplně disociovat na své ionty, zatímco potenciální elektrolyty jsou látky, které se mohou částečně disoci...
Rozdíl mezi společnými vlastnostmi elektrolytů a neelektrolytů
Elektrolyty dodávají do roztoku více rozpuštěných látek disociací; proto jsou koligativní vlastnosti značně změněny. Žádné elektrolyty neposkytují roz...