Zatmění - Strana 2

rozdíl mezi zatměním měsíce a zatměním slunce
Zatmění Slunce je výsledkem toho, že Měsíc blokuje Slunce ve vztahu k Zemi; Země, Měsíc a Slunce tedy leží na přímce. Zatmění měsíce fungují stejným z...
Rozdíl mezi zatměním měsíce a úplným zatměním měsíce
Částečné zatmění měsíce nastává, když do umbra Země vstoupí pouze část Měsíce, zatímco úplné zatmění měsíce nastane, když celý Měsíc vstoupí do umbra ...