Snadno

Rozdíl mezi koloidním a krystalickým precipitátem
Hlavní rozdíl mezi koloidní sraženinou a krystalickou sraženinou spočívá v tom, že koloidní sraženiny se netvoří snadno a je obtížné je získat filtrac...