Přemístění

Rozdíl mezi vzdáleností a posunem
vzdálenost je, jak daleko je něco, co urazilo od jiného objektu, zatímco posunutí je, jak daleko je něco od druhého objektu. Posunutí je na rozdíl od ...
Jak vypočítat výtlak
Tato kalkulačka posunutí zjistí posunutí (ujetou vzdálenost) objektem pomocí jeho počáteční a konečné rychlosti a také uraženého času. Průměrná rychlo...
Rozdíl mezi jednoduchým posunem a dvojitým posunem reakce
Reakce s jednou náhradou nahrazuje ve sloučenině jeden prvek za jiný. ... Reakce dvojité náhrady vyměňuje kationty (nebo anionty) dvou iontových slouč...