Oddělený

Rozdíl mezi diskrétními a spojitými daty
Diskrétní data jsou informace, které mohou nabývat pouze určitých hodnot. ... Tento typ dat je často reprezentován pomocí záznamových grafů, sloupcový...
Rozdíl mezi diskrétním a diskrétním
Diskrétní a diskrétní jsou homofony. Zní to stejně, ale mají různé definice. Diskrétní znamená opatrný nebo záměrně nenápadný. Diskrétní znamená odliš...
Rozdíl mezi diskrétními a diskrétními
Diskrétní a diskrétní jsou homofony. Zní to stejně, ale mají různé definice. Diskrétní znamená opatrný nebo záměrně nenápadný. Diskrétní znamená odliš...
Rozdíl mezi diskrétní funkcí a spojitou funkcí
Diskrétní funkce je funkce s odlišnými a samostatnými hodnotami. ... Například diskrétní funkce se může rovnat 1 nebo 2, ale ne 1,5. Kontinuální funkc...