Režie

Jak navrhnout primery pro mutagenezi zaměřenou na místo
Základní nátěr by měl být dlouhý mezi 25 a 45 bázemi s teplotou tání (Tm) ≥78 ° C. Požadovaná mutace (delece nebo inzerce) by měla být uprostřed prime...