Deuterostomy

Rozdíl mezi protostomy a deuterostomy
Protostomy jsou primitivní bezobratlí, zatímco deuterostomy zahrnují strunatce a ostnokožce. ... Hlavní rozdíl mezi protostomy a deuterostomy spočívá ...
rozdíl mezi protostomy a deuterostomy pdf
Protostomy jsou primitivní bezobratlí, zatímco deuterostomy zahrnují strunatce a ostnokožce. ... Hlavní rozdíl mezi protostomy a deuterostomy spočívá ...
rozdíl mezi protostomy a deuterostomy je založen na rozdílech v nich
Hlavní rozdíl mezi protostomy a deuterostomy spočívá v tom, jak se vyvíjejí v raných stadiích embryí. V protostomech je nejprve vytvořen ústní otvor, ...
rozdíl mezi štěpením protostomů a deuterostomů
V deuterostomech se blastopór transformuje na konečník a další dutina na opačné straně vytváří ústa. V protostomech je však ústa vytvořena z blastopór...
protostomy se od štěpení liší od deuterostomů
Hlavní rozdíl mezi protostomy a deuterostomy spočívá v tom, že blastopor v protostomech se vyvinul do úst, zatímco blastopor v deuterostomech se vyvin...