Demat

Rozdíl mezi Dematem a obchodním účtem
Rozdíl mezi Dematem a obchodním účtem spočívá v tom, že účet Demat drží akcie a cenné papíry (dluhopisy, ETF, podílové listy podílových fondů atd.) V ...
Rozdíl mezi dematerializací a rematerializací
Dematerializace: Jedná se o převod fyzických certifikátů akcií a obligací do elektronické podoby. ... Rematerializace: Každý investor, který již převe...