Deformace

Rozdíl mezi plasticitou a elasticitou
Pružnost je vlastnost pevného materiálu, díky níž má tendenci po odstranění vnějšího zatížení znovu získat svůj tvar. Plastickost je vlastnost pevného...
Rozdíl mezi pružnou a plastickou deformací
Když energie přejde do změny tvaru nějakého materiálu a ten zůstane změněný, říká se o plastické deformaci. Když se materiál vrátí do původní podoby, ...
Rozdíl mezi deformací a namáháním
Deformace je měřítkem toho, o kolik je objekt roztažen, a deformace je poměr mezi deformací a původní délkou.Je deformace deformací?Jaký je rozdíl mez...
Rozdíl mezi pružností a plasticitou
1) Pružnost je vlastnost pevného materiálu, která po odstranění aplikované síly získá svůj původní tvar a velikost. 1) Plastickost je vlastnost pevnéh...