Deflace

Rozdíl mezi inflací a deflací
Deflace: Přehled. K inflaci dochází, když ceny zboží a služeb rostou, zatímco k deflaci dochází, když tyto ceny klesají. Rovnováha mezi těmito dvěma e...
Rozdíl mezi recesí a deflací
Recese označuje znatelný pokles ekonomických aktivit v zemi ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích v průmyslové výrobě, reálných příjmech, maloobchodním...