Odpočty

Položka vs. standardní odpočet
Chcete-li snížit svůj zdanitelný příjem, můžete požádat o standardní odpočet nebo o odpočty podle jednotlivých položek. Standardní odpočet snižuje váš...