Kulturní - Strana 2

Rozdíl mezi kulturní difúzí a kulturní asimilací
Klíčovým rozdílem mezi kulturní difúzí a kulturní asimilací je to, že kulturní difúzí je šíření kulturních rysů z jedné skupiny do druhé, zatímco kult...
Rozdíl mezi sociálními změnami a kulturními změnami
Stručně řečeno lze říci, že sociální změna se týká konkrétně změn v sociálních vztazích mezi lidmi ve skupinách, zatímco kulturní změna se týká změn v...
Rozdíl mezi sociální a kulturní antropologií
Zatímco kulturní antropologie se zaměřovala na symboly a hodnoty, sociální antropologie se zaměřovala na sociální skupiny a instituce. Všechny tyto pr...
Rozdíl mezi difúzí a akulturací
Difúze je, když se kulturní rysy kultury rozšířily do jiné kultury. Akulturace je, když se kultura úplně transformuje a zvykne si na nové kulturní rys...
Rozdíl mezi kulturou a kulturním dědictvím
Kultura odkazuje na myšlenky, zvyky a sociální chování konkrétního člověka nebo společnosti. Na druhé straně dědictví odkazuje na aspekty kultury, kte...
Rozdíl mezi kulturním relativismem a etnocentrismem
Etnocentrismus zahrnuje pohled na jinou kulturu z pohledu vlastní kultury, zatímco kulturní relativismus zahrnuje pohled na cizí kulturu z jeho vlastn...