Důvěrnost

důvěrnost je
Jak definujete důvěrnost?Co je důvěrnost v péči?Jaká je právní definice důvěrnosti?Jaký je příklad důvěrnosti?Jak vysvětlujete důvěrnost v Poradenství...
soukromí a důvěrnost údajů
Důvěrnost údajů je o ochraně údajů před neúmyslným, nezákonným nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo krádeží. Důvěrnost informací souvisí s oc...
Jaký je rozdíl mezi důvěrností a anonymitou
Důvěrnost se týká stavu, kdy výzkumník zná identitu výzkumného subjektu, ale podniká kroky k ochraně této identity před objevením ostatními. ... Anony...