Sloučenina

Rozdíl mezi jednoduchými a složenými větami
Jednoduchá věta obsahuje jednu nezávislou větu. Složená věta obsahuje více než jednu! Jinými slovy: jednoduchá věta obsahuje předmět a predikát, ale s...
Co jsou to podstatná jména
Co je složené podstatné jméno s příklady?Co myslíš složeným podstatným jménem?Co jsou to složená slova 5 příkladů?Co je složené podstatné jméno, uveďt...
složená podstatná jména
Složené podstatné jméno je podstatné jméno, které je tvořeno dvěma nebo více slovy. Složené podstatné jméno je obvykle [podstatné jméno + podstatné jm...
složená věta
Složená věta má alespoň dvě nezávislé věty, které mají související myšlenky. Nezávislé klauze lze spojit koordinační spojkou (pro, a, ani, ale, nebo, ...
Rozdíl mezi jednoduchým a složeným epitelem
Úplná odpověď: Jednoduchý epitel se skládá pouze z jedné vrstvy buněk, které leží na bazální membráně. ... Složený epitel má více než jednu vrstvu epi...
Rozdíl mezi sloučeninou a roztokem
Sloučenina je čistá látka, která se skládá z prvků chemicky vázaných v určitých poměrech. Sloučenina může být rozložena na jednodušší látky pouze chem...
Rozdíl mezi složenými očima a jednoduchými očima
Složené oči jsou tvořeny shluky ommatidia, ale jednoduché oči jsou tvořeny pouze jednou jednotkou oka. Složené oči se vyskytují u většiny členovců, kr...