Koloidy

Rozdíl mezi koloidem a krystaloidem
Koloidy jsou látky, které z jejich vodných roztoků snadno nekrystalizují. Krystaloidy jsou látky, které snadno krystalizují z vodného roztoku. Koloidy...
Rozdíl mezi multimolekulárními a makromolekulárními koloidy
Multimolekulární koloidy jsou tvořeny agregací velkého počtu jednoduchých molekul, makromolekulární koloidy sestávají z makromolekul, které mají velik...
lyofilní a lyofobní koloidy pdf
Co jsou příklady lyofilních a lyofobních koloidů?Jaký je rozdíl mezi lyofilními a lyofobními koloidy?Co je to lyofilní koloid?Proč jsou lyofilní koloi...
makromolekulární koloidy třída 12
Makromolekulární koloidy: Tyto koloidy se skládají z jedné jediné velké molekuly jako dispergované fáze, např. Polyethylenu. Přidružené koloidy: Jedná...
rozlišovat mezi následujícími multimolekulárními koloidy a makromolekulárními koloidy
Multimolekulární koloidy se tvoří agregací velkého počtu jednoduchých molekul, makromolekulární koloidy se skládají z makromolekul, které mají velikos...
jaké jsou multimolekulární, makromolekulární a související koloidy, uvádějí pro každý jeden příklad
Co jsou příklady multimolekulárních koloidů a makromolekulárních koloidů?Co jsou multi-a makromolekulární koloidy?Co jsou příklady multimolekulárních ...
jak se liší přidružené koloidy
-Přidružené koloidy se liší od multimolekulárních a makromolekulárních koloidů způsobem následujícím způsobem: Látky, které se rozpouštějí v médiu v n...
vlastnosti multimolekulárních koloidů
(i) Multimolekulární koloidy: Pokud jsou velké č. malých molekul nebo atomů (průměr < 1 mm) látky se spojí v disperzním médiu za vzniku agregátu, k...
Rozdíl mezi krystaloidy a koloidy
Existují dva hlavní typy objemových expandérů: krystaloidy a koloidy. Krystaloidy jsou vodné roztoky minerálních solí nebo jiných ve vodě rozpustných ...