Koliformní bakterie

Rozdíl mezi fekálními a nefekálními koliformami
Hlavní rozdíl mezi fekálními a nefekálními koliformami je v tom, že fekální koliformní bakterie jsou formou koliformních bakterií, které pocházejí ze ...