Klasifikace

Rozdíl mezi klasifikací a tabulkou
Klasifikace je proces statistické analýzy. Jedná se o proces seskupování dat podle jejich charakteristik. Tabelace je proces prezentace dat ve vhodnýc...
Rozdíl mezi klasifikací a predikcí
Klasifikace je metoda rozpoznání, které skupině; nový proces patří do pozadí tréninkové datové sady obsahující nový proces pozorování, jehož členství ...
Rozdíl mezi klasifikací a regresí
Klasifikace je v zásadě o předpovídání štítku a regrese je o předpovídání veličiny. ... Tato klasifikace je problém předvídání výstupu štítku diskrétn...