Chronický

Akutní vs. chronická
Akutní nemoci se obvykle vyvíjejí náhle a trvají krátce, často jen několik dní nebo týdnů. Chronické stavy se vyvíjejí pomalu a mohou se zhoršovat po ...
akutní chronická
Akutní nemoci se obvykle vyvíjejí náhle a trvají krátce, často jen několik dní nebo týdnů. Chronické stavy se vyvíjejí pomalu a mohou se zhoršovat po ...
chronická nemoc
Chronické onemocnění je dlouhodobý zdravotní stav, který nemusí být léčitelný. Příklady chronických onemocnění jsou: Alzheimerova choroba a demence. A...
význam chronického onemocnění
Chronická onemocnění jsou obecně definována jako stavy, které trvají 1 rok nebo déle a vyžadují neustálou lékařskou péči nebo omezují každodenní život...
chronická bronchitida
Chronická bronchitida je zánět (otok) a podráždění průdušek. Tyto trubice jsou dýchací cesty, které vedou vzduch do a ze vzduchových vaků v plicích. P...
Rozdíl mezi chronickou bronchitidou a emfyzémem
Hlavní rozdíl mezi těmito stavy spočívá v tom, že chronická bronchitida způsobuje častý kašel s hlenem. Hlavním příznakem emfyzému je dušnost. Emfyzém...
Seznam chronických nemocí
Chronické nemoci a stavyALS (Lou Gehrigova nemoc)Alzheimerova choroba a další demence.Artritida.Astma.Rakovina.Chronická obstrukční plicní nemoc (COPD...