Chitin

Rozdíl mezi chitinem a celulózou
Hlavní rozdíl mezi chitinem a celulózou spočívá v tom, že chitin je polymer N-acetyl-D-glukosaminu, zatímco celulóza je polymer D-glukózy. ... Chitin ...