Jásot

Jak se rozveselit
Studie naznačují, že když se usmíváte, přimějte své tělo a mozek, aby si myslely, že jste šťastní; ve skutečnosti se stanete šťastnými.Vynutit smích. ...